MR

De raad bestaat uit een team van leerkrachten en ouders. De raad bespreekt in haar vergaderingen, zo’n 6 keer per jaar, de organisatie en inrichting van de school. De raad heeft instemmings- en adviesrecht naar het schoolbestuur in zaken als; schoolgids, jaarplan van de school, verkeersveiligheid, ARBO plan en zorgplan.

Namens de geleding ouders: Kleis Adema (secretaris), Asha Radjkoemar (penningmeester), Vincent van de Meer en Anita Lussenburg.
Namens het team OBS Harlekijn: Ben Lindelauf (voorzitter), Marianne Herpers (notuliste), Diana Vaessen en Fauve Mols.

Oudergeleding

  Kleis Adema

  Secretaris

    Asha Radjkoemar

    Penningmeester

      Anita Lussenburg

      Ouder

        Vincent van der Meer

        Ouder

         Leerkrachtgeleding

          Ben Lindelauf

          Voorzitter

            Diana Vaessen

            Teamlid 

              Marianne Janssen

              Teamlid

                Fauve Mols

                Teamlid 

                  

                 De MR heeft in het verleden en zal ook in de toekomst zich gaan bezighouden met zaken op het gebied van:

                 • veiligheid rondom de school
                 • parkeerproblematiek rondom de school
                 • gezondheid van onze kinderen
                 • tussenschools overblijven
                 • pestgedrag

                 Mochten er ouders zijn die ideeen hebben over bovengenoemde zaken dan horen wij dat graag. De MR is er niet voor persoonlijke problemen maar alleen voor zaken die de algehele school aangaan.

                 Het mailadres van de MR is mr.obsharlekijn@movare.nl