Afscheid juf Gaby

Juf Gaby Pelen heeft jaren lang op OBS Harlekijn gewerkt in de kleuterbouw van OBS Harlekijn. Dit is ook helemaal haar plekje; Gaby is een kleuterleidster in hart en nieren en zij gelooft in de ontwikkelkracht die in kleuters zit.
Gaby creëerde voor alle kinderen een passend aanbod in een heel creatieve omgeving.

De laatste jaren heeft Gaby door ziekte niet op school kunnen werken. Afgelopen week heeft ze gehoord dat zij niet meer mag werken.

Namens het hele team van OBS Harlekijn bedanken wij Gaby heel hartelijk voor alles wat zij voor onze school gedaan heeft.

Juf Francine met pensioen

Na héél veel jaren trouwe dienst gaat juf Francine met pensioen. Gisteren is de dag gestart in de hal, waar alle leerlingen een afscheidslied hebben gezongen voor de juf. Ouders van groep 3 hebben een complete buffettafel ingericht, waar kinderen en ouders van groep 3a de hele ochtend lekker van hebben kunnen eten. 
Namens het hele team van OBS Harlekijn wensen we juf Francine héél veel vrije tijd en geluk! Tijd om te gaan genieten van een welverdiend pensioen.  

 

Typecursus groepen 8 afgerond

Ook dit jaar nam een aantal leerlingen van groep 8 deel aan de cursus computertypen volgens 10-vingersysteem blind. De leerlingen moesten tijdens het examen minimaal 120 aanslagen per minuut behalen en de indeling van allerlei werkstukken beheersen,  zoals de opmaak van een rapport, brief en kolommen. Alle deelnemers zijn voor dit examen geslaagd!  Op deze groepsfoto staan de trotse deelnemers met hun behaalde diploma!  Van harte proficiat met de geweldige typeresultaten!  Ik ben ervan overtuigd, dat jullie tijdens de vervolgstudies heel veel profijt zullen hebben van deze typevaardigheidscursus.

Prettige vakantie! 
Henriëtte Smeets, type juf.