Eerste resultaten beweegschool

Beste ouders/ verzorgers,

Zoals beloofd op de ouderavond in september 2018 over de verduurzaming van onze Harlekijn als beweegschool, presenteert de universiteitMaastricht in de bijlage de eerste resultaten van het onderzoek in woorden. De bijbehorende cijfers zullen in het voorjaar van 2019 tijdens een ouderavond gepresenteerd worden.

Deze eerste resultaten komen voort uit de metingen van de 4 gezonde basisscholen van de toekomst en de 4 controlescholen. Het gaat dan om de kinderen die na de beginmeting in 2015, ook in 2016 en 2017 mee hebben gedaan aan het onderzoek. In het najaar van 2019 krijgen we ook nog de resultaten waarin de metingen van 2018 zijn meegenomen.

In de bijlage (onderaan deze pagina) kunnen jullie het resultaat lezen. In de bijlage staat hoe we jullie als ouders zullen blijven informeren in het komende jaar om uiteindelijk samen tot een besluit te komen om na de projectperiode verder te gaan als beweegschool of niet. Het is al zeker dat het project doorgaat tot 31 december 2019!

Hieronder is ook al een samenvatting van de resultaten met toelichting te lezen.

Op de scholen die zowel een gezonde lunch als extra bewegen aanbieden zien we dat de kinderen gemiddeld:
– meer bewegen en minder zitten; de pauze is verlengd omdat het eten meer tijd kost en er ook langer wordt bewogen. Iedere dag wordt er door iedere groep 20 minuten vrij gespeeld èn 50 minuten een sport -spel of een cultuuractiviteit gedaan;
– een gezonder voedingsgedrag laten zien;
– een gezonder gewicht hebben gekregen.

Op de scholen die extra zijn gaan bewegen en zelf de lunch van thuis meenemen (wij dus als beweegschool) zijn de kinderen gemiddeld:
– niet meer of minder gaan zitten en bewegen. Na het eten van 12.00 uur tot 12.15 uur duurt de pauze met de sport- en spel en cultuuractiviteiten en het vrij spelen nog steeds tot 13.00 uur, dus 45 minuten per dag. Het bewegen is wel intensiever geworden;
– een gezonder gewicht hebben gekregen;

Op de controle scholen waar niks veranderd is maar wel de metingen hebben plaatsgevonden zien we dat de kinderen gemiddeld:
– niet meer of minder zitten en bewegen;
– in gewicht toegenomen zijn.

Uit de eerste resultaten blijkt dus dat het bewegen wel degelijk van invloed is en als je daarbij ook nog eens let op gezond eten en drinken, dit een nog positievere uitwerking heeft.
Laten we vooral ook niet vergeten dat er minder ruzie en pesten is, er meer en beter wordt samengewerkt en de kinderen ’s middags in het algemeen fitter zijn en beter bij de les kunnen blijven.

 

2018-12-17 Brief voor ouders met tijdlijn GBT

2018-12-17 Factsheet GBT