Afspraken

Zinvol omgaan met afhalen en brengen

Op OBS Harlekijn hechten wij veel waarde aan het contact met ouders. Wanneer u uw kind naar school brengt is er daarom altijd de mogelijkheid om het lokaal mee in te gaan.Dit kan echter alleen wanneer ouders zelf bewaken dat de groepen om half negen ook echt met hun programma kunnen starten. Uw medewerking is dus zeer dringend nodig. Blijf ’s ochtends niet te lang in het gebouw hangen, dit stoort de lessen. Kom ’s middags niet naar binnen voor 15.00u, ook dit stoort. Na die tijd bent u natuurlijk van harte welkom.

OBS Harlekijn telt gemiddeld 400 leerlingen per jaar. Samen met hun ouders en de leerkrachten betekent dit een enorm groot aantal gebruikers van het gebouw en de schoolomgeving. Om de dagelijkse gang van zaken soepel te laten verlopen, gelden er op onze school een aantal afspraken.
De belangrijkste afspraken sommen wij hier voor u op:

Kinderen halen en brengen

  • Parkeert u bij het halen en brengen van uw kinderen uw auto zoveel mogelijk in de parkeervakken. Voorkom gevaarlijke situaties! Tip: aan de overkant van de brug over de Hofstraat is altijd een zee aan parkeerruimte.
  • Als u uw kind naar de klas brengt, is het de bedoeling dat u om 8.30u de school verlaat. De lessen beginnen dan, zowel in de klassen als in de hallen.
  • Ouders die hun kinderen afhalen van school verzoeken wij dringend om buiten te wachten. Ouders die in het gebouw wachten leiden hun eigen en andere kinderen af. Mocht u de leerkracht willen spreken, dan kan dat na 15.00u.

Pauzeren en overblijven

Het moge duidelijk zijn dat meer dan 400 personen per dag, heel wat rommel produceren. Met name tijdens de pauzes bereikt de vervuiling van onze school een piek. De speelplaats ligt bezaaid met pakjes en zakjes en de afvalemmers puilen uit. Door uw kind een drinkbeker en een boterhammentrommel mee te geven, produceren wij beduidend minder afval. Dit komt de schoolomgeving ten goede en het is beter voor het milieu! Lege drinkpakjes nemen kinderen weer mee terug naar huis.

De Fietspas

Gebied Fietspas
(Klik op het plaatje om de plattegrond te vergroten)

Om te voorkomen dat onze speelplaats overbevolkt raakt met fietsen, is er door de school een gebied bepaald waarbinnen leerlingen NIET met hun fiets naar school mogen komen. Bij het tot stand komen van dit gebied, is vooral gekeken naar een afstand school–thuis die goed te lopen is. Mocht uw kind in aanmerking komen voor een fietspas, dan kunt u dit bij de administratie kenbaar maken. Fietsen worden geparkeerd in de fietsenstalling. Deze stalling is niet bewaakt.

 

Kinderen afmelden

Wanneer uw kind ziek is, of anderszins niet (of later) naar school komt, verzoeken wij u dringend om dit meteen ‘s ochtends (uiterlijk 8.30u) door te geven via de app ‘Parro‘. U kunt u dit ook telefonisch doorgeven aan de administratie.
Wanneer een kind regelmatig ongeoorloofd afwezig is, moet de school dit melden aan de leerplichtambtenaar, terwijl een afmelding dit vervelende traject kan voorkomen.