Beweegschool project

‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’; u heeft er beslist al in de lokale en nationale media over gelezen en/of  gehoord. OBS Harlekijn doet mee aan dit belangrijke project.
Dus als u voor onze school kiest, dan krijgt/ krijgen uw kind(eren)  en u hier mee te maken.

Wat wordt hier dan mee bedoeld? En welke rol speelt onze Harlekijn hierin?
We leggen het graag aan u uit. Onderwijsstichting Movare, het bestuur waar onze school onder valt, wil graag een bijdrage leveren aan de gezondheid  en aan gezond gedrag van de kinderen op onze scholen. Steeds meer kinderen hebben namelijk te maken met overgewicht. Soms krijgen ze hierdoor ook klachten die ze een leven lang met zich mee blijven dragen

Vandaar dat Movare het initiatief heeft genomen, te onderzoeken wat zou kunnen bijdragen aan de gezondheid en gezond gedrag van onze kinderen.

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we namelijk dat de leefgewoonten van mensen het best kunnen worden veranderd op jonge leeftijd.

Movare doet dit in samenwerking met onder andere  de Universiteit van Maastricht en GGD Zuid-Limburg.

Voor zo’n onderzoeksproject is natuurlijk geld nodig en op 10 juli 2015 heeft de  Provinciale Staten van Limburg een subsidie voor vier jaar toegekend voor het project ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’.

Omdat wij als OBS Harlekijn het belangrijk vinden dat onze kinderen gezond opgroeien en dus lekker in hun vel zitten, hebben wij besloten om mee te doen aan dit  project. Daarnaast zien we ook praktische voordelen in het verder professionaliseren van de tussenschoolse opvang.

Volgende pagina: Wat houdt OBS Harlekijn als beweegschool in?