Hoe verder?

In een omvangrijk project als de Gezonde Basisschool van de Toekomst is de betrokkenheid van alle partijen op school van groot belang.

Het blijft belangrijk om u als ouders/verzorgers te informeren en het blijft ook belangrijk om de medezeggenschapsraad mee te nemen in de ontwikkelingen. Vooral via ons digitale systeem Isy worden de ouders van onze school op de hoogte gebracht van alle (nieuwe) ontwikkelingen.

Op onze school wordt er constant hard gewerkt aan het invullen van het beweeg- en cultuuraanbod zodat we iedere periode aantrekkelijke activiteiten hebben die we met de kinderen kunnen uitvoeren. Dit doen we gelukkig niet alleen.

We krijgen hulp van de combinatiefunctionarissen sport-, bewegen- en cultuur. Daarnaast ondersteunen medewerkers van de GGD Zuid- Limburg en de Universiteit Maastricht ons.
Ook overleggen we heel regelmatig met de andere deelnemende scholen en wisselen we ideeën en ervaringen uit.

Daarnaast komt onze coördinator regelmatig samen met de Ouderklankbordgroep Beweegschool OBS Harlekijn om te evalueren wat goed gaat, wat beter en/of anders moet en om samen te brainstormen. Hierin zitten uiteraard ouders van onze school.

En last but not least is de mening van onze kinderen uiteraard uiterst belangrijk. Vandaar dat er ook een leerlingenraad is opgesteld waarin met name vertegenwoordigers van de bovenbouwgroepen zitten. Ook zij bespreken met de coördinator de tops en de tips.

Belangrijk is en blijft dat de kinderen zich op het overblijven blijven verheugen en dat ze kunnen ontspannen. Wij zullen dan ook ons uiterste best blijven doen om het overblijven zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

 

Volgende pagina: Vragen?