Wetenschappelijke onderbouwing

Een belangrijk onderdeel van de Gezonde Basisschool van de Toekomst is het wetenschappelijk onderzoek. Het belang is zo groot, omdat we graag wetenschappelijk willen aantonen dat kinderen gezonder opgroeien, beter in hun vel zitten en het op school beter gaan doen als er op school doelgericht aandacht is voor gezondheid en gezondheidsbevordering.

De resultaten van het onderzoek hebben we vervolgens nodig om bij verschillende ministeries de financiering voor de periode na het project aan te kunnen vragen. Positieve wetenschappelijke resultaten helpen natuurlijk ook bij het verder verspreiden van het gedachtegoed. Uiteindelijk willen we dat er meer scholen mee gaan doen en dat de Gezonde Basisschool van de Toekomst uitgroeit tot een landelijke beweging.

De Universiteit Maastricht gaat in samenwerking met GGD Zuid-Limburg, met vier faculteiten onderzoek doen rondom de Gezonde Basisschool van de Toekomst.

De medische faculteit zal zich vooral richten op de gezondheidseffecten van ons project.

De economische faculteit kijkt naar de betaalbaarheid nu en op de langere termijn.

De juridische faculteit richt zich op de mogelijke wettelijke beperkingen die we in ons project tegen gaan komen.

En tot slot doet de psychologische faculteit onderzoek naar de opbrengsten op het gebied van leren en welbevinden van kinderen.

Om onderzoeksgegevens te verkrijgen wordt per school, één week per jaar “gemeten”; de meetweek. Het gaat hierbij dus om de vier scholen die het project uitvoeren en de vier controlescholen.
Dit meten bestaat uit vragenlijsten voor kinderen, leerkrachten en ouders. Daarnaast krijgen kinderen een beweegmeter mee naar huis die laat zien hoeveel ze gedurende de dag bewegen.

Deelname aan het onderzoek is niet verplicht. Alle ouders ontvangen thuis een toestemmingsverklaring. Als ouder kiest u er zelf voor of uw kind deelneemt aan het onderzoek. Als een kind niet deelneemt aan het onderzoek, kan het wel gewoon deelnemen aan de activiteiten.

 

Volgende pagina: Hoe verder?