Bijzonder verlof

Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvrije dagen en schoolvakanties

Als u bijzonder verlof wilt aanvragen, kunt u bij de administratie een aanvraagformulier halen of het zelf downloaden via onze site:
Formulier bijzonder verlof 
Het ingevulde formulier kan ingeleverd worden bij de directie, die de verlofaanvraag zal goedkeuren of afkeuren. 

Vakantieverlof mag binnen de volgende voorwaarden:

 • Wegens specifieke aard van het beroep van één der ouders is verlof niet mogelijk binnen de officiële schoolvakanties (werkgeversverklaring verplicht, formulier opvragen bij de school);
 • Eénmaal per schooljaar;
 • Niet langer dan tien schooldagen;
 • Niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden: Extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden moet u bij de directeur aanvragen. Dit moet uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering. Ook hierbij kunt u gebruik maken van een op school te krijgen formulier.
  Redenen kunnen zijn:
  • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten;
  • bij het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
  • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten;
  • bij overlijden van bloed- of aanverwanten;
  • voor verhuizen van het gezin;
  • het voldoen aan een wettelijk verplichting, voor zover deze niet buiten lesuren kan gebeuren;
  • voor sommige religieuze feesten.

De volgende situaties zijn nooit gewichtige omstandigheden:

• familiebezoek in het buitenland;
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale vakantieperiode op vakantie te gaan;
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

U kunt natuurlijk altijd zelf contact opnemen met de betreffende ambtenaar: 045- 4001133.
4-Jarige kleuters zijn nog niet leerplichtig. Voor hen gelden deze regels niet. Wij stellen het wel op prijs als ook deze ouders een verlofformulier invullen zodat wij op de hoogte zijn van de afwezigheid van het kind.