Begeleiding activiteiten

Wie begeleidt al die extra activiteiten tijdens de Tussenschoolse Opvang?  
Het sport-spel aanbod en cultuuraanbod wordt voorbereid en begeleid door de pedagogisch medewerkers van Humankind. Zij worden hierin vanuit de gemeente ondersteund door de combifunctionaris Sport in samenwerking met The Move Factory en de combifunctionaris Cultuur. De vrijwilligers begeleiden het vrij spelen.

Daarnaast zullen stagiaires vanuit de PABO, VISTA en het CIOS indien mogelijk ter ondersteuning ingezet worden op de dagen dat ze aanwezig zijn voor hun stage.

Volgende pagina: In de praktijk