GBT In de praktijk

Hoe ziet dat er nu allemaal praktisch uit op onze school? 
In het onderstaande schema met weekrooster en bijbehorende toelichting laten we zien hoe de GBT  in de praktijk werkt.

Verklaring van de afkortingen:

  • OBO: onderbouw, groep 1 t/m 4
  • BOB: bovenbouw; groep 5 t/m 8
  • LK: leerkracht
  • PM-er: pedagogisch medewerker kinderopvang

Keuzemogelijkheden
Uit het schema valt te lezen dat er keuzemogelijkheden zijn. Als school hopen we wel dat zoveel mogelijk kinderen overblijven tijdens de tussenschoolse opvang (TSO) en deelnemen aan de schoollunch.

Er bestaan de volgende keuzemogelijkheden:

  • Overblijven: Er is de keuze om wel of niet over te blijven. Kinderen kunnen dus op school blijven tijdens de overblijfpauze of ze kunnen naar huis gaan. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 (OBO) hebben de mogelijkheid op om maandag, dinsdag en donderdag over te blijven. Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 (BOBO) komt hier ook de vrijdag bij. De overblijfpauze duurt van 12.00 uur tot 13.15 uur. Van 12.00 uur tot 12.30 uur eten vindt de lunch in de eigen groep plaats. Daarna gaan de kinderen tot 13.15 uur aan de slag met de keuzeactiviteiten.
  • Eten en drinken: Er is de keuze om wel of geen gebruik te maken van het gezonde fruit tussendoortje tijdens kleine pauze en schoollunch tijdens de overblijfpauze. Indien er een tussendoortje en lunch van thuis meegegeven wordt, is de eis dat dit ook gezond is.  Indien een kind door omstandigheden onaangekondigd moet overblijven, mag hij/zij uiteraard deelnemen aan de lunch. Via het digitale oudercommunicatieplatform Parro moet vanwege de planning, een maand van te voren aangegeven worden of er wel of niet deelgenomen wordt aan de gezonde voeding van school.
  • Activiteitenaanbod tijdens de overblijfpauze: De kinderen mogen kiezen welke activiteit ze tijdens de overblijfpauze willen gaan doen. Ze kunnen dan kiezen uit diverse sport-spelactiviteiten, creatieve activiteiten (knutselen, dramaspel, etc.) en vrij spelen. Het gaat hierbij om een wisselend programma. Op borden in school valt te lezen welke activiteiten er voor een periode van een aantal weken aangeboden worden. Deze activiteiten vinden groep overstijgend plaats. Om het bewegen te stimuleren, is er een maximum opgesteld over het aantal keer dat de cultuuractiviteit per week gekozen worden.

Begeleiding tijdens de TSO:
Hieronder schematisch weergegeven wie wat wanneer begeleid tijdens de TSO.

Tijd Wat Wie
11.45 tot 12.00 Voorbereiden activiteiten en lunch PM-ers en vrijwilligers
12.00 tot 12.30 Begeleiden van de lunch LK, PM-ers, vrijwilligers
12.30 tot 12.45 Opruimen lunch Vrijwilligers
12.30 tot 13.15 Begeleiden van de activiteiten en vrij spel PM-ers en vrijwilligers
13.15 tot 13.30 Opruimen activiteiten en voorbereiden activiteiten volgende dag PM-ers en vrijwilligers

Begeleiding lunch
De lunch wordt begeleid door professionals; leerkrachten, onderwijsassistenten of pedagogisch medewerkers van kinderopvang Humankind. Daarnaast streven we ernaar de lunch ook zoveel mogelijk te laten ondersteunen door vrijwilligers, zeker in de groepen 1 t/m 4.

Volgende pagina: Wetenschappelijke onderbouwing