Vragen

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een uniek project, dat landelijk al veel aandacht krijgt. Het is bijzonder dat wij als school mee kunnen doen met deze ontwikkelingen. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u terecht op de website: www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl Hier vindt u naast de algemene informatie een uitgebreide pagina met veel gestelde vragen. U kunt ook altijd contact te leggen met de coördinator van onze school of met de bovenschoolse projectcoördinator bij Movare.

Coördinator OBS Harlekijn: diana.vaessen@movare.nl

Andere contacten die u kunt benaderen zijn:

De bovenschoolse projectleiding vanuit Movare : andrew.simons@movare.nl

De Kinderopvang partner Kinderopvang HUMANITAS: jvdam@kinderopvanghumanitas.nl

Wetenschappelijke zaken vanuit de Universiteit Maastricht: maartje.willeboordse@maastrichtuniversity.nl

 

Volgende pagina: Eerste resultaten