Waarom GBT?

OBS Harlekijn is een Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT)
Begonnen in 2015 als variant ‘beweegschool’, hebben we in het schooljaar april 2022 de stap gemaakt naar de variant “voeding-beweegschool”.

Waarom is OBS Harlekijn een Gezonde basisschool van de Toekomst (GBT)?
‘De jeugd heeft de toekomst’. Met deze gedachte is in 2014 het onderzoeksproject ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ gestart op vraag vanuit onderwijsstichting Movare in samenwerking met o.a. de universiteit Maastricht en de GGD Zuid-Limburg. Aanleiding was de gezondheidsachterstand in Limburg ten opzichte van Nederland als geheel. Vooral in Zuid-Limburg blijkt die achterstand groot, dus ook in de regio Parkstad waar OBS Harlekijn ligt. Zorgwekkend is daarbij ook dat die gezondheidsachterstand op steeds jongere leeftijd begint met alle gevolgen van dien, ook voor de lange termijn. Volgens de GGD hebben leerlingen in onze regio een grotere kans op het oplopen van een blijvende achterstand doordat ze zich minder goed ontwikkelen op lichamelijk, sociaal- emotioneel en cognitief en motorisch gebied. Een dergelijke achterstand is niet alleen voor het individu problematisch maar ook voor de samenleving als geheel. Daarmee wordt de sociale ongelijkheid in deze regio als een vicieuze cirkel in stand gehouden of zelfs vergroot. In deze begint verandering aan de basis! Op de site www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl is meer te lezen over dit project en bijbehorende onderzoek.

Passend bij onze visie ‘Bijzonder in beweging als “leer- leefschool”’, is OBS Harlekijn in deze een leer- en leefgemeenschap waar kinderen binnen een veilige, vertrouwde, kansrijke en uitdagende omgeving, zich zo breed mogelijk moeten kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens. Een mens dat kan functioneren in en kan meebouwen ‘aan de wereld van morgen’. Als GBT maken we onze kinderen op jonge leeftijd op een speelse manier bewust van een gezonde leefstijl. Het welzijn en welbevinden van kinderen wordt hierdoor vergroot; belangrijke voorwaarden om je zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Als je lekker (figuurlijk en geestelijk) in je vel zit, ben je namelijk beter in staat om te leren. En dit draagt bij aan gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst en capaciteiten, om te kunnen worden wie je bent en wilt zijn met al je talenten en interesses.

In het kader van deze kansengelijkheid, passend bij onze visie, was het voor onze school dan ook logische stap door te gaan als een Gezonde Basisschool van de Toekomst met zowel aandacht voor bewegen en creativiteit als gezonde voeding.

Wat houdt de Gezonde basisschool van de Toekomst in?
Als GBT-school hebben we extra aandacht hebben voor bewegen, creatieve ontwikkeling en gezond eetgedrag. We bieden op school dan ook extra beweegactiviteiten en creatieve activiteiten aan. Dit gebeurt zowel tijdens de lessen in de groep als tijdens het overblijven groep overstijgend. Daarnaast bieden we zowel in de kleine als grote pauze gezonde voeding en drinken aan. Door dit alles dragen we bij aan het ontwikkelen en bewust worden van een gezonde leefstijl op jonge leeftijd. En dit zowel op het gebied van gezondheid als gezond gedrag. Daarnaast is samen eten, bewegen en creatief bezig zijn ook gezellig en ontwikkelen èn versterken de kinderen ook hun sociale vaardigheden, talenten en interesses.

Dit draagt weer bij aan goede onderlinge relaties en saamhorigheid hetgeen weer het pedagogisch klimaat versterkt waar je mag en kunt zijn wie je bent. We zijn er dan ook trots op dat we dit onze kinderen kunnen bieden!