Gymlessen

Onze school gymt in de sporthal van VV Schaesberg, net over de houten brug over de Hofstraat. De dag en tijdstip waarop een groep gaat gymmen, ontvangt u van de groepsleerkracht aan het begin van het schooljaar. Bij hoge uitzondering kan er wel eens geschoven worden in het rooster.  

Wanneer kinderen hun gymtas vergeten, kunnen ze niet meedoen met de lessen. Dit is volgens onze visie met het oog op de hygiëne niet verantwoord. Kinderen zitten na de gymles immers nog een hele tijd op school. De kinderen gaan wel gewoon mee naar de gymzaal.

De groepen 1-2 hebben hun gymlessen in de speelzaal in ons eigen gebouw.

Bij goed weer maken we incidenteel ook gebruik van de sportvelden van VV Schaesberg of wordt er gesport op het speelplein. Het moge duidelijk zijn dat in deze gevallen ander schoeisel gedragen moet worden dan tijdens de zaallessen. Binnen mag alleen gesport worden met schoeisel dat geen zwarte zolen heeft en dat normaal niet buiten gebruikt wordt.