MR

De raad bestaat uit een team van leerkrachten en ouders. De raad bespreekt in haar vergaderingen, zo’n 6 keer per jaar, de organisatie en inrichting van de school. De raad heeft instemmings- en adviesrecht naar het schoolbestuur in zaken als; schoolgids, jaarplan van de school, verkeersveiligheid, ARBO plan en zorgplan.

Namens de geleding ouders: Vincent van der Meer (secretaris), Marjolein Stöcker (penningmeester), Saskia Beckers en John Leeuwen.
Namens het team OBS Harlekijn: Diana Vaessen (voorzitter), Marianne Herpers, Fauve Mols en Ingrid de Kok.

Oudergeleding

  Vincent van der Meer

  Secretaris

    Marjolein Stöcker

    Penningmeester 

      Saskia Beckers

        

        John Leeuwen

          

         Leerkrachtgeleding

          Diana Vaessen

          Voorzitter

            Marianne Janssen

              

              Fauve Mols

                

                Ingrid de Kok

                  

                  

                 De MR heeft in het verleden en zal ook in de toekomst zich gaan bezighouden met zaken op het gebied van:

                 • veiligheid rondom de school
                 • parkeerproblematiek rondom de school
                 • gezondheid van onze kinderen
                 • tussenschools overblijven
                 • pestgedrag

                 Mochten er ouders zijn die ideeen hebben over bovengenoemde zaken dan horen wij dat graag. De MR is er niet voor persoonlijke problemen maar alleen voor zaken die de algehele school aangaan.

                 Het mailadres van de MR is mr.obsharlekijn@movare.nl