OR

OBS Harlekijn heeft een oudervereniging waarvan iedere ouder die een kind op onze school heeft, lid kan worden.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

• Belangen van kinderen en ouders behartigen binnen het werkgebied van de OR;
• De contacten tussen de OR en het team bevorderen;
• Meewerken van ouders op school bevorderen;
• De ouderbijdrage beheren;
• Organiseren van allerlei activiteiten op school.

De ouderraad is samengesteld uit actieve ouders die, in nauwe samenwerking met het team, diverse activiteiten organiseren. Zo bemannen wij samen met teamleden werkgroepen voor feesten als Sinterklaas, zonnewende, carnaval etc.
Verder organiseren wij ook zelfstandig activiteiten als een jaarsluiting voor alle geledingen op school.
De OR vergadert doorgaans iedere 2° dinsdag van de maand om 20:00u. Wijzigingen en exacte data zijn terug te vinden onder de menuknop kalender.

De OR wil het contact met ouders bevorderen. Daarom zullen wij via Isy regelmatig ouders en kids op de hoogte stellen van waar de OR zich mee bezig houdt.

Het mailadres van de Ouderraad is ouderraad.obsharlekijn@or-movare.nl