Schoolgids en Schoolplan

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg.

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. OBS Harlekijn heeft voor u deze gids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In de schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren.
Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af voor onze manier van werken en voor de resultaten die we op OBS Harlekijn halen.

De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld in overleg met directie en team van OBS Harlekijn en ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Natuurlijk mag u op de inhoud reageren. Deze reacties dragen bij aan de voortdurende verbetering van de inhoud en de sfeer op onze school.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van de Schoolgids OBS Harlekijn 2022-2023.

Als u niet de hele schoolgids wilt doorlezen, maar wel graag kennis wilt nemen van de inhoud, dan is onderstaande animatie een mooie samenvatting van onze schoolgids. In minder dan 4 minuten komen de belangrijkste punten naar voren. 

 

Naast de schoolgids is er ook een schoolplan. Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzes deze school maakt voor de schoolplanperiode 2019-2023. In deze keuzes is rekening gehouden met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van onze school.
Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met ons onderwijs en hoe we dat in de praktijk vorm zullen geven. Daarnaast leggen we middels dit plan verantwoording af naar het eigen bevoegd gezag en de inspectie van het onderwijs.

Poster Schoolplan 2019-2023

Schoolplan 2019-2023 OBS Harlekijn

Met vriendelijke groeten,
Namens het team
Wim de Groot