Jeugdgezondheidszorg

GGD Zuid Limburg
Hoofdlocatie Heerlen
Het Overloon 2, 6411 TE Heerlen
Postbus 33, 6400 AA Heerlen
Telefoon: 088-880 50 44

GGD Zuid Limburg
Afdeling Landgraaf
De Dormig 3, 6371 VA Landgraaf
Telefoon: 088-880 50 44

JENS
Kruisstraat 103
6411 BS Heerlen
Telefoon: 045-5660113

Kind en Gezin Welsun Landgraaf
Sunplein 18
6371 KB Landgraaf
Telefoon: 045-5323636

Enkele belangrijke adressen

De onderstaande adressen en telefoonnummers komen gedurende het jaar van pas.

Sven van der Linden (directeur)
Telefoon: 045-5690204

Onderwijsstichting MOVARE
Jan de Witplein 10, 6371 CD Landgraaf
Postbus 31122, 6370 AC Landgraaf
Telefoon: 045-5466950

Onderwijsinspectie
Bezoekadres hoofdkantoor
St.-Jacobsstraat 200, 3511 BT Utrecht
Postadres
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730,3500 GS Utrecht
Telefoon: 088-669 60 60

Ouderraad OBS Harlekijn

Mail: ouderraad.obsharlekijn@or-movare.nl
Voorzitter: Suzanne Theuns-Legius
Penningmeester: Dave + Sarah Dumont

Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn

Mail: mr.obsharlekijn@movare.nl
Voorzitter: Diana Vaessen
Secretaris: John Leeuwen
Penningmeester: Marjolein Stöcker

Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand hierover een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er.
Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden.  

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke  klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.

Alle informatie over de klachtenregeling vindt u op de website van Movare:
Klachtenregeling | Movare Onderwijsstichting

    Vragen? Stel ze hier!

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details