Vrijwillige Ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

De ouderraad van OBS Harlekijn heeft de taak om ondersteunende activiteiten ten behoeve van het onderwijs te organiseren. Dit doet ze in samenwerking met het team, de directie en ouders. Ze vormt dus een belangrijk onderdeel van onze school. Denk aan activiteiten zoals excursies en voorstellingen, maar ook feesten zoals Sinterklaas, Zonnewende, carnaval en het paasontbijt. Ook ondersteunt de ouderraad bij het organiseren van de schoolreis en het schoolkamp.

Om al deze activiteiten te kunnen organiseren, is uiteraard geld nodig. De overheid verstrekt hier echter geen vergoeding voor, waardoor de ouderraad namens de school een beroep op de ouders moet doen. Zonder de ouderbijdrage kunnen de activiteiten op school niet georganiseerd worden.

Op onze school vraagt de ouderraad een ouderbijdrage van € 15,00 per kind voor het hele schooljaar. Hiervoor kan het kind deelnemen aan alle door de ouderraad georganiseerde activiteiten, zonder een extra bijdrage te moeten leveren.
Voor kinderen die na januari gedurende het schooljaar instromen wordt een bijdrage gevraagd van € 7,50. In beide bedragen is een ongevallenverzekering ingegrepen.

Aan het begin van het schooljaar wordt u door de ouderraad middels een brief geïnformeerd over de ouderbijdrage. In deze brief staan ook alle relevante bankgegevens.

Eigen activiteiten

Daarnaast organiseert de ouderraad eigen activiteiten die bedoeld zijn om inkomsten te genereren. Deze inkomsten worden gebruikt om een bijdrage te kunnen leveren aan activiteiten die niet vast in het jaarrooster van de ouderraad staan. Een voorbeeld hiervan is de financiële ondersteuning voor het werk van natuurouders.

Stichting Leergeld Parkstad

Stichting Leergeld Parkstad helpt gezinnen onder een bepaalde inkomensgrens bij het voldoen van schoolkosten. U kunt contact opnemen met de stichting om in aanmerking te komen voor deze steun. 
Vergoedingen voor ouderbijdrage, schoolreis en schoolkamp zijn echter niet meer mogelijk.

Vindt u het lastig om deze stap zelf te zetten? We helpen u graag! Stuur gerust een mailtje naar info.obsharlekijn@movare.nl.

Kijk voor meer informatie op de site van Stichting Leergeld Parkstad.

    Vragen? Stel ze hier!

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details