Schoolmaatschappelijk werk

Ik ben Silvia Crombaghs en ik werk als schoolmaatschappelijk werker bij JENS. Eén van de scholen waar ik aan verbonden ben OBS Harlekijn. 

JENS biedt preventieve en ambulante jeugdhulp aan in de gemeente Landgraaf, maar ook vertier zoals bv. de kidsclub, de zomer-, lente- en herfsttoer. JENS kan ook de verwijzing verzorgen als er meer nodig is voor een kind, bijv. hulp bij een psycholoog of ondersteuning in de thuissituatie.  

Wanneer jullie als ouder vragen hebben m.b.t. de opvoeding of als er vragen of zorgen zijn over jullie kind(eren) in de thuis- en of schoolsituatie (denk aan faalangst, weinig zelfvertrouwen, verdriet bij overlijden, pestgedrag, ondersteuning bij echtscheiding) contact opnemen met de leerkracht of met de intern begeleider, zodat deze met jullie kan bekijken of het een vraag voor schoolmaatschappelijk werk betreft.  

Eerst bekijken wij dan gezamenlijk welke mogelijkheden er preventief en laagdrempelig zijn. Denk hierbij aan een aantal gesprekjes met mij op school, de inzet van een passende training of een verwijzing naar het jongerenwerk. Mocht er meer nodig zijn, dan kunnen we kiezen voor een doorverwijzing binnen JENS. 

Wanneer er sprake is van gesprekjes met mij, dan kan aan de kinderen uitgelegd worden dat ik de praat-juf van school ben. Dit zegt kinderen vaak meer dan de term schoolmaatschappelijk werk. 

Het streven is om iedere dinsdagmiddag aanwezig te zijn op school. Ik zit dan in één van de spreekkamers.  

Loop gerust even binnen om kennis te maken of wanneer jullie vragen aan mij hebben.  
 
Silvia Crombaghs  

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details