Uw kind aanmelden

Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom op onze school. Als u belangstelling heeft in obs Harlekijn, maken we graag een vrijblijvende afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. 

Tijdens dit gesprek vertellen we van alles over onze school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Ook gaan we in op de ontwikkeling van uw kind en geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Wij toetsen zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind.

Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en dat het zichzelf kan én mag zijn.

Afspraak voor kennismaking

Wilt u een afspraak maken voor een kennismaking of heeft u vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met onze school via 045-5690204. U kan ook een mail sturen naar info.obsharlekijn@movare.nl. Vermeld in de mail uw naam en telefoonnummer, dan nemen we contact met u op.  

Aanmeldingsformulier

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school.

Het is voor ons als school prettig als u uw kind tijdig aanmeldt op onze school in verband met de bezetting van de toekomstige groepen. Aanmelden kan al voordat uw kind kind 3 jaar is, maar (indien mogelijk) minimaal 10 schoolweken voor de aanvang van de schoolloopbaan. Dat is nodig omdat wij binnen 6 weken een besluit nemen over de aanmelding van uw kind en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden.

Wennen op school 

Voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt u een uitnodiging van de groepsleerkracht zodat uw kind kan komen wennen.

Instromen kleuters tot 1 juni

Wordt uw kind 4 jaar na 1 juni? Dan stroomt uw kleuter in principe in na de zomervakantie.

Vanaf 1 juni loopt het schooljaar op zijn einde. Er zijn dan afrondende activiteiten, terwijl een nieuwe kleuter juist baat heeft bij een sfeer van opstarten. De groep is na de grote vakantie ook anders van samenstelling, omdat de oudste kinderen dan naar groep 3 zijn doorgestroomd. Er is voor de zomervakantie wel een kennismakingsmoment in de samenstelling van de nieuwe groep.

Instromen vanaf een andere school

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.

    Vragen? Stel ze hier!

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details