Zinvol omgaan met ophalen en brengen

Op OBS Harlekijn hechten we veel waarde aan het contact met ouders. Wanneer u uw kind naar school brengt is er daarom altijd de mogelijkheid om mee te lopen naar het klaslokaal.
Maar hoe stroomlijn je veilig en soepel de verkeersbewegingen van ruim 400 kinderen en hun ouders op weg naar en van school? Net als in het verkeer geldt een aantal afspraken voor de schoolomgeving, de speelplaats, de fietsenstalling en in onze school.

De belangrijkste afspraken rondom ophalen en brengen zijn:

  • Bent u met de auto, parkeer dan zoveel mogelijk in de parkeervakken. Aan de overkant van de loopbrug over de Hofstraat ligt een zee aan parkeerruimte.
  • U kunt uw kind ’s morgens begeleiden tot aan de buitendeur van de klas. Het is wenselijk dat u om 8.30 uur (voor lesbegin) onze school verlaat. Wilt u na schooltijd de leerkracht spreken, kan dat na 15.15 uur.
  • Wacht buiten aan de schoolpoort. De leerkracht laat u weten hoe en waar uw kind kan worden opgehaald.

Pauzeren en overblijven

Met meer dan 400 personen op school, wordt er heel wat afval geproduceerd op een dag. In de kleine pauze eten we eerst het fruit binnen, zodat er geen etensresten op de speelpleinen terechtkomen.

Het is belangrijk om iedere dag dat uw kind overblijft, de schone lunchbox mee te geven met bord, bestek, kommetje en drinkbeker.
Daarnaast neemt ook ieder kind de bidon mee naar school, die ’s ochtends al gevuld is met water. Gedurende de schooldag kan de bidon weer gevuld worden bij één van de drie watertappunten in de school.

De Fietspas

Om te voorkomen dat onze speelplaats overbevolkt raakt met fietsen, is er door de school een gebied bepaald waarbinnen leerlingen niet met hun fiets naar school mogen komen. Bij het tot stand komen van dit gebied, is vooral gekeken naar een afstand school–thuis die goed te lopen is. Mocht uw kind in aanmerking komen voor een fietspas, dan kunt u dit bij de administratie kenbaar maken. Fietsen worden geparkeerd in de fietsenstalling. Deze stalling is niet bewaakt.

Gebied Fietspas

Kinderen afmelden

Wanneer uw kind ziek is of om andere redenen niet (of later) naar school komt, verzoeken wij u dringend om dit meteen ‘s ochtends (vóór 8.30 uur)  door te geven via Parro. U kunt dit ook telefonisch doorgeven aan de administratie.

Wanneer een kind regelmatig ongeoorloofd afwezig is, moet de school dit melden aan de leerplichtambtenaar. Een tijdige afmelding kan dit vervelende traject voorkomen!

    Vragen? Stel ze hier!

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details